undervisningslokaler.se: Undervisningslokal i Umeå

Undervisningslokal i Umeå

Om Umeå
Sveriges tolfte största tätort är Umeå, en stad i Norrland med nästan 80 000 invånare. Hela Umeå kommun har strax över 120 000 invånare. År 2014 utsågs staden som ett av Europas stora Kulturcentrum. Staden satsar årligen på musikkonserter och andra events som för invånarna samman, men det finns också en rad olika museum att besöka. De senaste åren har Umeå fått flera fina bemärkelser, bland annat utsågs staden som årets studentstad år 2006.
Än idag är staden i ett växande skede. Sedan Umeå Universitet invigdes har befolkning ökat markant och medelåldern är 38 år. Även antalet verksamma företag har ökat i snabb takt, sedan år 1965 har antalet företag sexdubblats. Umeå kallas även för Björkarnas stad. Efter branden år 1888 planterades 3 000 björkar som tillsammans bildar esplanader som ska fungera som skydd om en brand inträffar igen. Därav namnet Björkanas stad.

Umeås Näringsliv
Umeå har ett väldigt starkt växnade näringsliv. Genom goda samarbeten mellan universitetet, kommunen och företagen i staden, har det bidragit till en stark kunskapsnivå som präglat företagsklimatet. Den bransch som växer mest i Umeå är IT- och företagstjänster. Den väl utvecklade digitala IT-infrastrukturen har haft stor betydelse för näringslivet och inom industrin finns det både väletablerade och nya företag. Häribland Cyberphoto som idag är den största leverantören av fotoutrustning i Skandinavien.

Umeås Geografi
Umeås geografiska läge gör att klimatet karaktäriserat av mildare årestider med lite lägre temperatur än mellersta och södra Sverige. Kalla temperaturer upplevs ännu kyligare är vad de är på grund av vindar från kusten.

Värt att besöka
Bildmuséet
Västerbottens Museum
Agnäsbacken för skidåkning


Länkar om Umeå
Visit Umeå
Om Umeå på Wikipedia
Karta över Stockholm
Umeå Universitet

En undervisningslokal används i syfte att hålla i undervisning. Det kan tex vara för skolverksamhet. När du väljer en lokal för undervisning är det vitkigt att tänka på att lokalen måste utformas och skötas så att miljön inte påverkar eleverna negativt. Vilken storlek som är lämplig beror på typen av undervisning och antal perosner som ska vistas i lokalen. Detta bör man fundera på när man letar efter den perfekta lokalen. Använd länkarna till höger för att på börja din sökning av en undervisningslokal.

Mere i denne kategori: « Helsingborg Örebro »